Sunday, July 27, 2008

Subject: Mr Lah vs Donald Trumph

Reactions: 
Donald Trump: Lah, kenapa kamu kalah?

Pak Lah: Saya pun kurang pasti, semua yang kami rancangkan berjalan
lancar. Mungkin pasukan lain mempunyai kelebihan dari segi idea dan
buah fikiran.

Donald Trump: Siapa yang bertanggungjawab membuat keputusan dalam
kumpulan ini?

Pak Lah: Saya. Tetapi yang mencadangkan perkara tersebut ialah Samy
Vellu.

Samy Vellu: Memang saya yang mencadangkannya tetapi saya pun tidak
tahu perkara akan jadi seperti ini.

Donald Trump: Tapi kamu telah membuat kesilapan yang besar. Siapa
yang bertanggungjawab dalam promosi? Saya melihat promosi kumpulan
kamu sangat teruk, sedangkan kumpulan lain menyasarkan kepada
pelanggan internet. Kamu hanya mempromosi di kaki lima.

Khairy: Saya yang menguruskan promosi.

Donald Trump: Apa pula tugas Najib?

Najib: Saya menguruskan jualan. Bagi saya jualan kami tidak
menyumbang kepada kekalahan tapi strategi pemasaran.

Donald Trump: Saya sangat kecewa dengan prestasi kerja kamu,
terutamanya kamu Samy Vellu. Tetapi sebagai pengurus projek, semua
tanggungjawab terletak di bahu kamu Lah. Apa pendapat kamu?

Pak Lah: Saya akuinya dan saya akan mempertingkatkan usaha saya dalam
tugasan akan datang. Saya akan membuktikan yang saya akan menjadi
perantis kamu.

Donald Trump: Baiklah, saya ingin kamu memilih 2 orang untuk dibawa
ke bilik persidangan. Siapa yang kamu pilih?

Pak Lah: Najib dan Samy Vellu.

Donald Trump: Kamu pasti? Kenapa kamu tak memilih Khairy? Bukankah
Khairy juga melakukan kesalahan dengan pelan promosi yang kurang
memberangsangkan?

Pak Lah: Khairy lebih berusaha melakukan tugasannya dengan baik
berbanding Najib walaupun gagal.

Najib: Ye kenapa kamu memilih saya? Apa yang telah saya lakukan?

Pak Lah: Jualan sedikit disebabkan oleh kamu. Itu tidak dapat
dinafikan.

Najib: Jualan sedikit kerana promosi oleh Khairy yang tidak sesuai
dan tidak dapat menarik ramai pelanggan.

Donald Trump: Sudah, cukup! Lah, kamu tahu yang Khairy dan Samy Vellu
lebih banyak melakukan kesalahan berbanding Najib. Tetapi kamu tidak
memilih Samy Vellu. Terlalu banyak kesalahan kumpulan kamu minggu ni.
Kamu tidak dapat memimpin dengan baik.

Pak Lah: Tapi..

Donald Trump: Lah, terlalu banyak kesilapan minggu ni.

Pak Lah: Tapi Tuan Donald... saya...

Donald Trump: Lah... You're fired! Go!


Technorati Tags: , , , , ,

Monday, July 14, 2008

Waktu-waktu Tidak Digalakkan Bersetubuh

Reactions: 
Pesanan Nabi Muhammad kepada Saidina Ali :-


2. "Wahai Ali..! janganlah engkau berjima' dengan isterimu pada awal (hari pertama) bulan, pada pertengahannya (sehari) dan pada akhir (dua hari) di hujung bulan. Maka sesungguhnya penyakit gila, gila babi dan sopak mudah mengenainya dan anaknya."

3. "Wahai Ali..! janganlah berjima' dengan isterimu selepas zuhor,sesungguhnya jika Allah s.w.t. mengurniakan kepada kamu berdua anak kerana jima' pada waktu itu, maka ia akan bermata juling dan syaitan sangat suka kepada manusia yang bermata juling." 4. "Wahai Ali..! janganlah bercakap-cakap semasa jima', sesungguhnya jika Allah s.w.t. mengurniakan kepada kamu berdua anak dengan jima' yang demikian, maka anak itu t ida k selamat daripada bisu."

5. "Wahai Ali..! janganlah lihat kepada faraj perempuanmu dan jagalah pandanganmu sewaktu berjima', (jika t ida k) sesungguhnya mewarisi buta ->iaitu anak."

6. "Wahai Ali..! janganlah berjima' dengan perempuanmu dengan syahwat terhadap perempuan lain, maka sesungguhnya yang demikian itu jika Allah s.w.t. mengurniakan kepadamu berdua anak, anak itu akan menjadi pondan yang bersifat benci dan h ina ."

7. "Wahai Ali..! jika kamu berjunub di tempat tidur, janganlah membaca Al-Quran, maka sesungguhnya aku bimbang akan turun kepada kamu berdua api (bala) dari langit yang membakar kamu berdua."

8. "Wahai Ali..! janganlah berjima' dengan isterimu kecuali ada padamu satu tuala dan pada isterimu satu tuala."

9. "Wahai Ali..! janganlah kamu berdua menyapu dengan menggunakan satu tuala, nanti akan jatuh syahwat keatas syahwat (salah seorang akan kuat syahwatnya daripada yang lagi satu), maka sesungguhnya yang demikian itu akan mengakibatkan permusuhan kemudian membawa kamu berdua kepada berpecah dan talak."

10. "Wahai Ali..! janganlah kamu berjima' dengan isterimu secara berdiri, maka sesungguhnya yang demikian itu daripada perbuatan kaldai, jika Allah s.w.t. mengurniakan kepada kamu berdua anak, maka anak itu sentiasa kencing di tempat tidur seperti kaldai yang suka kencing di merata-rata tempat."

11. "Wahai Ali..! janganlah berjima' dengan isterimu pada malam 'AidilFitri (Raya Puasa), maka sesungguhnya jika Allah s.w.t. mengurniakan kepada kamu berdua anak anak itu seorang yang cacat dan t ida k mendapat anak baginya kecuali sudah tua."

12. "Wahai Ali..! janganlah kamu berjima' dengan isterimu pada malam 'Aidil Adha, maka sesungguhnya jika kamu berdua berjima' pada malam tersebut, apabila Allah s.w.t. mengurniakan kepada kamu berdua anak aku bimbang ia akan menjadi seorang yang berjari enam atau empat."

13. "Wahai Ali..! janganlah kamu berjima' dengan isterimu di bawah cahaya matahari (secara langsung - direct) dan terkena warna (cahayanya),kecuali kamu mengenakan tutupan (bumbung), jika t ida k maka sesungguhnya kalau Allah mengurniakan kepada kamu berdua anak, nanti anak itu akan menjadi seorang sentiasa hidup dalam meminta-minta dan faqir sehingga mati."14. "Wahai Ali..! janganlah kamu berjima' dengan isterimu di bawah pohon kayu yang berbuah, maka sesungguhnya jika Allah s.w.t. mengurniakan kamu berdua anak, nanti anak itu akan menjadi seorang tukang gojo, tukang sebat atau seorang ketua yang bengis,"

15. "Wahai Ali..! janganlah kamu berjima' dengan isterimu sewaktu antara azan dan iqomah, jika berjima' pada waktu demikian, sesungguhnya jika Allah mengurniakan anak pada kamu berdua, nanti ia menjadi seorang yang menumpahkan darah."

16. "Wahai Ali..! janganlah kamu berjima' dengan isterimu semasa ia hamil kecuali kamu berdua berwudhu', jika t ida k maka sesungguhnya jika Allah s.w.t. mengurniakan kamu berdua anak, nanti ia akan menjadi seorang yang buta hati dan bakhil tangan."

17. "Wahai Ali..! janganlah kamu berjima' dengan isterimu pada pertengahan (Nisfu) Sya'ban, maka sesungguhnya yang demikian itu jika Allah s.w.t. mengurniakan kamu berdua anak,nanti anak itu akan mempunyai tanda yang jelek pada muka dan rambutnya."

18. "Wahai Ali..! janganlah kamu berjima' dengan isterimu pada akhir bulan (yakni tinggal dua hari) maka sesungguhnya yang demikian itu jika Allah s.w.t. mengurniakan kepada kamu berdua anak nanti anak tersebut menjadi seorang yang sentiasa perlu meminta-minta."

19. "Wahai Ali..! janganlah kamu berjima' dengan isterimu dengan syahwat terhadap saudara perempuannya (ipar kamu) kerana yang demikian itu sesungguhnya kalau Allah s.w.t. mengurniakan kepada kamu berdua anak, nanti anak itu akan menjadi penolong dan pembantu kepada orang yang zalim dan pada tangannya membuat keb ina saan kepada manusia."

20. "Wahai Ali..! janganlah kamu berjima' dengan isterimu di atas loteng maka sesungguhnya yang demikian itu jika Allah s.w.t. mengurniakan anak kepada kamu berdua nanti anak itu menjadi seorang munafiq, pelampau yang melewati batas."

21. "Wahai Ali..! janganlah kamu berjima' dengan isterimu pada malam kamu hendak keluar musafir kerana yang demikian itu sesungguhnya kalau Allahs.w.t. mengurniakan kepada kamu berdua anak, ia akan membelanjakan harta kepada yang t ida k Haq," dan Rasulullah s.a.w. membaca ayat Al-Quran :

"Innal Mubazziri ina kaanu - ikhwan Nas - Syayathin."

22. "Wahai Ali..! janganlah kamu berjima' dengan isterimu bila kamu keluar bermusafir dalam tempoh tiga hari tiga malam, maka yang demikian itu sesungguhnya bila Allah s.w.t. mengurniakan kepada kamu berdua anak, nanti ia menjadi seorang pembantu kepada setiap orang yang zalim."

23. "Wahai Ali..! janganlah kamu berjima' dengan isterimu pada awal malam, maka sesungguhnya jika dikurniakan anak kepada kamu berdua, ia menjadi seorang tukang sihir, sunglap, dan menghendaki dunia daripada akhirat."
Technorati Tags: , , , ,


myspace icons

Tuesday, July 8, 2008

Blog Internet Marketing Online - 7 Secrets of How to Maximize Your Blog Marketing Profit!

Reactions: 
There are many blog internet marketing online techniques to promote your blogs and earn money on the internet. In this article, you will learn top 7 secrets of how to advertise your blog online. You will discover workable and proven success blog internet marketing techniques.

1. Conduct the interview session with other targeted people in your blog market. Interviewing other people and posting the interview results on your blog is an excellent technique to market your blog online. To maximize the effective interview and your blog internet marketing online, you have to ensure that those people that you interview pertain to the market of your blog. You want all of your posts to be quality, useful, relevant, including any interviews that you might do. For example, if your blog internet online market was vacuum cleaners, and you did an interview with the owner of Hoover vacuum cleaner; that would definitely pertain to your market.

2. Update and post hot news, breaking news and up-to-date news on your blog. If you hear any news on the market of your blog, you have to make sure that you post it on your blog. This technique is one of the most powerful blog internet marketing online techniques. Everyone loves news, and event. The readers of your blog will appreciate your blogs about the current events in the market. However, there is something to keep in mind when blogging about the news is the more current the news, the better. No one wants to re-read old news, so it is a great idea to try and stay as current as possible when you are blogging about the news.

3. Setup the contest in your blog and market. Contests are another blog marketing technique that you effectively market your blog. Having contests on various things would be a lot of fun, and something that will keep your readers coming back. Everyone loves to win things, and you can also make the prize that you are giving away relevant to the market you are promoting on your blog.

4. Write your own original content with high quality standard. While great content is something that you will need for your blog, you also want to ensure that it is original content. You can market a blog with something that is copied and that you do not own the rights. Importantly, the plagiarism will get you in trouble with Google as well as the person that originally wrote the content. Obviously, it appears that you have to ensure that you own the right when you post anything on your blogs. This is a great thing to know and do when you are marketing your blog.

5. Write the press releases. There is no doubt that press releases are also an excellent way to market your blog online. Writing the press release about your blog is the most powerful blog internet marketing technique to promote your blogs to the world and maximize your blog marketing profit. This technique has been proven that your blogs will be visible to the world quickly and as long as it is on the internet.

6. Try to give your comments on other related blogs. Giving your comments on other blogs is also a very important aspect of blog internet marketing online. You will want to be sure that you always answer and acknowledge the comments that are made to your blog as well as others. When you show that you are an actual person that can hold a conversation, you are showing others that you are real and that you really and truly have the best intentions for your blog. There is one thing you have to remember when you use this blog marketing technique. It is to make sure that no comment goes unanswered.

7. Exchange your blog links with others. Marketing a blog comes naturally for some and can be a little harder to focus on for others. Another important thing that you will want to do for your blog is to be sure that you find links. Exchange links, get one way links, and ask for more and more links. You will never have enough links to your blog. The more links the better in this blog internet marketing online.

Final thoughts, it obviously appears that the blog internet marketing online is not hard to do with the right strategies. To make sure that you can earn extra money on the internet with your blogs and maximize your blog marketing profitPsychology Articles, you have to make sure that you follow all above of the proven and tried techniques. The last suggestion could be that you do not give up and keep on consistency marketing your blogs online. It will definitely pay off sooner or later in the future.
Technorati Tags: , , ,